Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik nr 1 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Załącznik nr 2 - Baza emisji CO2 Miasto i Gmina Pleszew - format pdf

Załącznik nr 3 - Harmonogram działań miasto i gmina Pleszew - format pdf