Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz dokument - format pdf