Uchwała nr IX/98/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/98/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Pobierz dokument - format pdf