Uchwała nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew. a Powiatem Pleszewskim.

Pobierz dokument - format pdf