Uchwała nr X/119/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/119/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf