Uchwała nr X/122/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/122/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 paździenika 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf