Protokół nr IX/2015 z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 października 2015 r.

Protokół nr IX/2015 z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 października 2015 r.