Plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2016.

Plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2016.

Pobierz plan pracy Rady Miejskiej  w Pleszewie na rok 2016

Pobierz plan pracy Komisji Rwizyjnej Rady Miejskiej  w Pleszewie na rok 2016