Obwieszczenie AU.6733.32.2015.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWIE I PRZEBUDOWIE LINII KABLOWYCH NN Z WOLNOSTOJĄCYMI KABLOWYMI ROZDZIELNICAMI SZAFOWYMI NN I KABLOWYMI SZAFKAMI POMIAROWYMI NN, PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY I BUDOWIE KABLI ZALICZNIKOWYCH NN, DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NN, DEMONTAŻU PRZYŁĄCZY NAPOWIETRZNYCH NN W MIEJSCOWOŚCI PACANOWICE I SULĘCIN, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 90/6, 96, 50, 51, 52/1, 52/2, OBRĘB PACANOWICE I DZ. NR 242, 7/1, 7/2, 9, 10, 11, 15, OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf