Zarządzenie Nr 163/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 163/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 118/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodziących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf