Zarządzenie Nr 165/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 165/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf