Zarządzenie Nr 166/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 166/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych na cele rolnicze stanowiące własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf