Zarządzenie Nr 167/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 167/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobierz dokument - format pdf