Zarządzenie Nr 2/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 2/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko durektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf