Zarządzenie Nr 168/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 168/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf