Zarządzenie Nr 3/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016.

Pobierz dokument - format pdf