Uchwała nr XI/125/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XI/125/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf