Obwieszczenie AU.6733.28.2015.2016 z dnia 25.01.2016

Obwieszczenie AU.6733.28.2015.2016 z dnia 25.01.2016 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pod nazwą: ROZBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI DOBRA NADZIEJA GMINA PLESZEW.

Pobierz obwieszczenie - format pdf