Zarządzenie Nr 8/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 8/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem na rzecz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf