Zarządzenie Nr 10/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 10/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf