Zarządzenie Nr 15/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2016 r

Zarządzenie Nr 15/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf