Obwieszczenie AU.6733.32.2015.2016 z dnia 15 lutego 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH NN Z WOLNOSTOJĄCYMI KABLOWYMI ROZDZIELNICAMI SZAFOWYMI NN I KABLOWYMI SZAFKAMI POMIAROWYMI NN W MIEJSCOWOŚCI SULĘCIN.

Pobierz dokument - format pdf