Obwieszczenie AU.6733.5.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE.

Pobierz dokument - format pdf