Obwieszczenie AU.6733.33.2015.2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.33.2015.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. ŚW. DUCHA W PLESZEWIE w ramach przedsięwzięcia: remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do Placu Kościuszki wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej w centrum Pleszewa na terenie działek nr 650/1, 633, 632/3, 628, 2782/1, 2782/4, 630/7, 630/8, 651/8 (am.11), obręb Miasto Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf