Obwieszczenie AU.6733.6.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CIĄGU UL. BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE w ramach przedsięwzięcia: remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do Placu Kościuszki wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej w centrum Pleszewa na terenie działek nr 1003/2 (am.21), obręb Miasto Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf