Obwieszczenie AU.6733.4.2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI MARSZEW I PROKOPÓW na terenie działek nr 56, 74, 89/1, 90/1, 91/1, 52/29, 52/27, 52/25, 52/43, 52/31, 52/33, 52/35, 52/37, 52/39, 52/41, 52/45, 80/1, 81/1, am.3, obręb Marszew, 31/3, 37, am.1, obręb Prokopów, gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf