Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ LINII NISKIEGO NAPIĘCIA ZASILAJĄCEJ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE na terenie działek nr 56, 62, 36, 88, 89, 37, 90, 87, 156, 86, 93, 94, 85, 111, 112, 64, 70, 146, 145, 62/6, 62/7, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf