Zarządzenie Nr 18/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy uzupełnianiu kart ewidencyjnych ubezpieczonych rolników i ich rodzin.

Pobierz dokument - format pdf