Obwieszczenie AU.6733.8.2016 z dnia 8 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2016 z dnia 8 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 KV, LINII KABLOWEJ NN 0,4 KV, STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ ORAZ ZŁĄCZY KABLOWYCH NN W MIEJSCOWOŚCI TOMASZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf