Protokół nr XI/2016 z XI Sesji Rady Miejskiej która odbyła się w dniu 22 stycznia 2016 r.

Protokół nr XI/2016 z XI Sesji Rady Miejskiej która odbyła się w dniu 22 stycznia 2016 r.