Uchwała nr XII/150/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/150/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew.
 
Pobierz dokument - format pdf