Zarządzenie Nr 33/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 33/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w Baranówku obręb Nowa Wieś.

Pobierz dokument - format pdf