Obwieszczenie AU.6733.9.2016 z dnia 17 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2016 z dnia 17 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W PLESZEWIE na terenie działek nr 784/3, 789/9, 879 (am.20), obręb Miasto Pleszew.
 
Pobierz doi\kument - format pdf