Obwieszczenie AU.6733.5.2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.5.2016 z dnia 18 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/1, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 25/1, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 36, 44, ARKUSZ MAPY 3, OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf