Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21-03-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu oświaty i wychowania „Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich”

Pobierz dokument - format pdf