Zarządzenie Nr 35/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 35/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/VII/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie dochodów i wydatków z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2016r.
 
Pobierz dokument - format pdf