Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006

Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV / 160 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopa da 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych

 
Pobierz teskt uchwały - format pdf
Pobierz załącznik nr 1 (Deklaracja na podatek od nieruchomości) - format pdf
Pobierz załącznik nr 2 (Deklaracja na podatek rolny) - format pdf
Pobierz załącznik nr 3 (Deklaracja na podatek leśny) - format pdf