Zarządzenie Nr 37/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 37/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2015 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 -  sprawozdanie z wykonania  Budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 -  informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na 31.12.2015 r. - format pdf