Obwieszczenie AU.6733.4.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2016 z dnia 31 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI MARSZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 56, 52/25, 52/31, 52/33, 52/35, 52/37, 52/39, 52/41, 52/43, 52/45, 80/1, 81/1, am.3, obręb Marszew i dz. nr 31/3, 37, am.1, obręb Prokopów, gmina Pleszew. .
 
Pobierz dokument - format pdf