Zarządzenie Nr 45/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 45/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie:oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdujących się na nim budynków na rzecz aktualnego użytkownika.

Pobierz dokument - format pdf