Obwieszczenie AU.6733.12.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW W UL. PIASKI NA ODCINKU OD FIRMY ARAMIR DO CMENTARZA KOMUNALNEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 2384/1, AM. 40, 2176/1, 2171/1, 2170/1, 2177/1, AM.27, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf