Zarządzenie Nr 48/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 48/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf