Zarządzenie Nr 49/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 49/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016r.

Pobierz dokument - format pdf