Obwieszczenie AU.6733.14.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE na terenie działki nr 1219, (am.21), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf