Obwieszczenie nr AU.6730.48.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MAKSYMALNEJ MOCY DO 2MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W POSTACI ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ, STACJI POMIAROWO – ROZDZIELCZEJ, PLACU MANEWROWEGO I WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 5/2, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB NOWA WIEŚ, GM. PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf