Zarządzenie Nr 52/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 52/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf