Obwieszczenie AU.6730.59.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.59.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM NR 5 NA LOKAL UŻYTKOWY – PRZYCHODNIA ZDROWIA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 165/1, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf