Zarządzenie Nr 51/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 51/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie pzasad składania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf