Obwieszczenie nr AU.6730.48.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci energetycznych linii kablowych niskiego i średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej, stacji pomiarowo – rozdzielczej, placu manewrowego i wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 5/2, arkusz mapy 1, obręb Nowa Wieś, gm. Pleszew.

Pobierz dokument + format pdf