Obwieszczenie nr AU.6721.22.2016 z dnia 6 maja 2016 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap II.

Pobierz dokument - format pdf